3 maart: infoavond over rechten en plichten van de fietser

Fietsers zijn ook bestuurders en moeten dus dezelfde regels naleven als bestuurders van andere voertuigen. Verspreid in het verkeersreglement vind je echter ook een reeks bepalingen die specifiek op fietsers van toepassing zijn.
Sinds 31 mei 2019 werden er een aantal regels gewijzigd of toegevoegd. Een fietser is een zwakke weggebruiker. Dat betekent dat je heel wat rechten hebt maar zeker ook een aantal plichten. Vooral deze plichten zijn niet altijd gekend. Vaak omdat fietsers de verkeersregels niet kennen of ze zelf fout kregen aangeleerd.

Infoavond:

  • Mag een kind van tien jaar nog met de fiets op het voetpad rijden?
  • Mag je buiten de bebouwde kom steeds met 2 naast elkaar fietsen?
  • Heeft een fietser voorrang op een zebrapad? Of is dit enkel op een fietsoversteekplaats?
  • Mag een fietser in een fietsstraat steeds in het midden van de weg rijden?

Wies Callens, woordvoerder van de nationale fietserbond, geeft op dinsdag 3 maart 2020 om 20 uur een antwoord op deze vragen in Zaal Familia, Adolf Mortelmansstraat 18 te Wommelgem. Een expert verzekeringen kijkt naar de fietser door zijn bril.

De infoavond is gratis.
Bij voorkeur vooraf inschrijven via wommelgem@fietserbond.be