Maria De Schutter wint foto fietszoektocht 2017

Ruim 185 aanwezigen op de prijsuitreiking van de foto fietszoektocht van vzw De Wommeltjes.

Met een prijzentafel van ongeveer € 1000 mochten alle deelnemers (diegene die hun antwoorden hadden ingediend) hun prijs komen ophalen.

Na een korte introductie van de voorzitter Chris Bonte en de presentatie van de vragen en juiste antwoorden, kondigde Robert Bongaers (bestuurslid van de club) de winnaars aan.

Slechts 4 deelnemers hadden alle vragen correct beantwoord. Wie het best de schiftingsvraag had beantwoord was de echte winnaar. Ziehier de top 5 van de uitslag:

1. Maria de Schutter (Wijnegem)
2. André Eelen (Wijnegem)
3. Rudy Verhaegen (Wommelgem)
4. Anita Eyskens (Wijnegem)
5. Mit Verbiest (Wommelgem)

> KLIK HIER voor de volledige uitslag

Tussenin werden nog 3 aanwezigheidsprijzen verloot voor de aanwezigen, en werden nogmaals 2 prijzen verloot bij een tombola.

Na de uitslag werd nog gediscussieerd over de antwoorden en kreeg de organisatoren veel lof.

Bij deze bedanken we iedereen die heeft meegewerkt aan het welslagen van deze avond, inclusief alle vrijwilligers uit de zaal die meegeholpen hebben om de sporthal op te ruimen.

Tot volgend jaar!

Documenten bij het artikel