Recreatief fietsen en financieel beloond worden?

Wist je, dat je lidmaatschap, (grotendeels) teruggestort wordt door uw ziekenkas? Elke ziekenfonds heeft zijn eigen voordelen en voorwaarden om sporten financieel aan te moedigen. Zo stort de CM € 15,00 terug op jr rekening indien je lid bent van een erkende sportvereniging zoals vzw De Wommeltjes. De VoorZorg Antwerpen betaalt € 12,50 terug, Onafhankelijk Ziekenfonds en Liberale Mutualiteit € 25,00. Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds betaalt zelfs maximum € 30,00 uit per kalenderjaar en per persoon.